BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BMS Bilgi Güvenliği politikası aşağıdaki ilkelere dayanır:

  • Şirket itibarının korunması
  • Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik yönünden varlıkların korunması
  • İş süreçlerine ilişkin risklerin yönetilmesi ve bilgi güvenliği ihlalleri ve olaylarına karşı ilgili kontrollerin devreye alınması
  • Şirketin sürekli çalışmasını sağlamak için sürekli geliştirmenin sağlanması
  • İç ve dış tarafların bilgi güvenliği farkındalığının sağlanması, tarafların sorumlulukları hakkında bilgilendirilmesi ve eğitimler aracılığıyla farkındalığın artırılması için teknik yetenek ve yeterliliğin sağlanması
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi ve devam ettirilmesi konusunda yönetim desteğinin sağlanması