ÇEVRE POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKASI

BMS olarak bizler, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda uyguladığımız politikamız;

  • Çevre ile ilgili tüm mevzuat ve yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmak,
  • Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,
  • Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak,
  • Çevre bilincini ve kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak.