İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BMS’ de daha güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma ortamı yaratılması için uyguladığımız politikamız;

  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile yükümlülüklere uymak, iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirmek,
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ile ilgili riskleri azaltarak yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirecek önlemleri almak, çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin ve bilincinin tüm çalışanlarımızda ve faaliyet alanlarında yerleşmesini, gelişmesini, sürekliliğini sağlamak amacı ile gerekli eğitim organizasyonları düzenlemek,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak.